รางวัลแห่งเกียรติยศแก่นักธุรกิจขายตรงดีเด่น

วันที่โพส : 21 มิถุนายน 2562


ร่วมแสดงความยินดี กับรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจแก่นักธุรกิจขายตรงดีเด่น TDSA THE GREATEST AWARD 2019 ตามที่ สมาคมการขายตรงไทย ได้จัดงาน TDSA THE GREATEST AWARD 2019 เพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่นักธุรกิจขายตรงดีเด่น ผู้เป็นต้นแบบของการทำธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยมรวมไปถึงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 โดยในงานนี้นักธุรกิจ บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด ได้ขึ้นรับรางวัลนักธุรกิจขายตรงดีเด่น ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นบุคคลในเส้นทางอาชีพธุรกิจเครือข่ายที่มีผลงานโดดเด่น และได้รับการยอมรับในกลยุทธ์การทำธุรกิจอย่างชาญฉลาดจนสามารถก้าวขึ้นสู่บันไดแห่งความสำเร็จได้อย่างสง่างาม บริษัท โพลีเฮอร์บ เน็ตเวอร์ค จำกัด ขอแสดงความยินดีกับ คุณปราณี พูนสิริเพิ่มผล คุณสุพจน์ พลบุตร คุณรสริน พลบุตร คุณคมพัชญ์ วิรัตน์มาลัย  คุณศิริพร วีรธีรางกูร ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นกำลังใจให้นักธุรกิจขายตรงดีเด่นอันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรโพลีเฮอร์บไปข้างหน้า และก้าวขึ้นสู่อันหนึ่งในธุรกิจเครือข่ายได้อย่างภาคภูมิต่อไป

ข่าวสารและโปรโมชั่น
© COPYRIGHTS 2016. ALL RIGHTS RESERVED PolyHerb Network Co., ltd. WEBDESIGN BY orange

top